Ole Chr. Bye AS har i over 50 år levert kornbonden løsninger for tørking, transport og lagring av korn. Ingen prosjekt er like men vi har erfaringen og kunnskapen som skal til for å finne den beste løsningen for deg.

Her finner dere noen eksempler på våre gjennomførte prosjekter:

Oppgradering av tørkeanlegg i Ørje

Oppgradering av tørkeanlegg i Ørje for å kunne håndtere tørking av korn og frø fra 2400da. Ole Chr. Bye har prosjektert anlegget og levert ny Svegma 3009 satstørke på 25m3 plassert på veieceller. Til oppvarming er det valgt en Akron 1710 oljeovn på 403kW. Jema transportutstyr med kapasitet på 60 tonn/t. Det er montert inn en Svegma luftesilo på 55m3. Både tørke, transportutstyr, fordelere og siloer blir styrt automatisk fra PC.
Nytt utstyr er bygd sammen med eldre lagersiloer på totalt 550m3, plassbygd tippesjakt på 17m3 og bonden har i tillegg ekstern lagring på 400m3.

Dancorn siloanlegg i Brumunddal

Anlegget består av 1 stk Dancorn 4207 galvanisert tørkesilo med totalt tørkevolum på ca. 705 tonn. Tørkesilo måler Ø 12,8 m, sidehøyde 7,85 m og en totalhøyde på 11,76 m. Siloen betjenes med en sentrifugalvifte og gassovn som tilskuddsvarme. Dancornsilo med 4 stk omrøreskruer. Med trapp, gangbane og serviceplattform for inspeksjon av kornet og elevator. Vifte til siloen er på 22kw dette gir 55m³ luft pr tonn pr time. Kornet tømmes i Jema Drypit 17,6m³ sjakt hvor det er montert en sjaktredler med 45 graders knekk som løfter kornet opp i koppelevator. Koppelevatoren frakter kornet opp og gjennom støvsuger før det renner igjennom en 3 veis motorstyrt fordeler. Løp 1: utlasting- Løp 2: toppredler – Løp 3: mobiltørke. Deretter renner kornet gjennom kornfordeler som sprer kornet riktig i siloen. Ved tømming av siloen skrues kornet tilbake i koppelevatoren så det renses en ekstra gang før det kjøres til utlasting. Styreskapet er tilpasset anlegget og kan kjøres i automatikk og manuelt.

Cato Kraugerud – Produktansvarlig korntørkeutstyr

Hans Einar Sørli – Selger korntørkeutstyr

Hans Joakim Hysestad – Selger korntørkeutstyr

Ole Aasen – Selger korntørkeutstyr